نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

پيگيري جهت تامين زمين مورد نياز كارخانجات ساخت و تعميرات واگن

پيگيري جهت تامين زمين مورد نياز كارخانجات ساخت و تعميرات واگنبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ در اين ديدار كه در ساختمان شماره ١ اداره كل راه و شهرسازي استان صورت گرفت ابتدا زاده رحماني در خصوص مسائلي از قبيل لزوم تسريع در احداث كنارگذر جنوبي و همچنين تامين زمين مورد نياز احداث مركز تحقيقات زيست محيطي و كارخانجات صنايع جوار ريلي صحبت كرد و در ادامه، محمدي عضو شوراي اسلامي شهر با بيان اينكه صدور مجوز احداث كارخانجات ساخت و بازسازي واگن در بافق نهايي گرديده و منتظر تحويل زمين جهت شروع عمليات عمراني آن هستيم به معرفي يك قطعه زمين جهت اين كاربري نمود.

در پايان، نقصان محمدي ضمن ارائه توضيحاتي در خصوص وضعيت زمين و طرح جامع شهر بافق، معاون املاك خود را مامور بررسي و طي فرآيند تحويل زمين مناسب جهت احداث كارخانجات ساخت و تعميرات واگن نمود.