نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

پيگير احداث كارخانه دوم در جوار معدن كوشك هستيم

پيگير احداث كارخانه دوم در جوار معدن كوشك هستيمبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ محمد عليمحمدي در نشست با فرماندار و اعضاي شوراي اسلامی شهر بافق ضمن اعلام اين خبر افزود: بعد از خريد شركت ذوب روي بافق برنامه ريزي كرده ايم كه توليد شمش روي در اين كارخانه را از ٨ هزار تن به ٣٠ هزار تن در سال افزايش دهيم در صورتي كه قبل از اين دچار افول شده بود و توليد آن تنزل يافته بود.

زاده رحمانی فرماندار بافق كه در ابتداي اين جلسه خواستار توجه مديران شركت معادن بافق به رفاه كارگران و توجه به مسئوليت اجتماعي شده بود ضمن تشكر از اين مجموعه به علت پرداخت به موقع حقوق، ماليات، بيمه، عوارض و حقوق دولتي، يادآور شد به روز رساني سيستم كارخانه و بهبود محيط آن، احداث خط دوم و افزايش اشتغال جوانان منطقه، مطالبه جدي ما از اين شركت مي باشد.

در اين جلسه كه محمدي و رنجبر رؤساي شوراي اسلامي شهر و شهرستان نيز حضور داشتند، رئوس خواسته هاي شوراي شهر از شركت معادن بافق مطرح و بخصوص بر توجه به مسئوليت اجتماعي و پرداخت ٢ درصد حاصل از فروش آن به توسعه و آباداني شهرستان تاكيد شد.