نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

پیاده روی سبزدشتی ها در مسیر گردنه گزو

پیاده روی سبزدشتی ها در مسیر گردنه گزو


در حمایت از احداث جاده گزوئیه صورت گرفت

اهالی سبزدشت بافق در حمایت از احداث جاده گزوئیه مسیر این گردنه را پیاده روی کردند .

در این همایش که قشرهای مختلف مردم ، مسئولین محلی و خانواده های شهدا منطقه سبزدشت حضور داشتند بر ادامه کار احداث جاده گزوئیه تاکید شد.