نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

پیش شرط واگذاری آنومالی ها، ایجاد و راه اندازی کارخانه در بافق است

پیش شرط واگذاری آنومالی ها، ایجاد و راه اندازی کارخانه در بافق استبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ محمد زاده رحمانی در خصوص نشست سه جانبه صباغیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، جعفری مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و فرماندار بافق در تهران اظهار داشت: در این جلسه به موضوعات کمک به احداث زیرساخت ها از جمله راه های دسترسی به معادن، مسائل مجتمع فسفات آسفوردی (کارکنان و صنایع جوارمعدنی آن)، واگذاری آنومالی شمالی و میشدوان پرداخته شد.

وی بیان کرد: تاکید ویژه ای روی واگذاری آنومالی ها به شرکت سنگ آهن مرکزی شد و مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ضمن اشاره به درخواست کتبی مسئولین شهرستان و استان و پی نوشت وزیر صنعت، معدن و تجارت، یادآور شدند علیرغم اینکه شرکت سنگ آهن برنده فرآیند واگذاری آنومالی شمالی و میشدوان نشده لیکن مسیر را در چارچوب قانون به سمتی پیش می بریم که اختیار این آنومالی ها در دست شرکت سنگ آهن باشد و به عنوان خوراک وارد این مجموعه شود ضمن اینکه اگر هر شرکت دیگری چه از داخل شهرستان و استان و یا خارج از استان به عنوان برنده واگذاری اعلام می شد، باید در بافق و در جوار آنومالی شمالی اقدام به احداث کارخانه نماید.

منبع: بافق فردا