نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

پیگیری جهت رفع مشکل تلفن ثابت روستای مبارکه

پیگیری جهت رفع مشکل تلفن ثابت روستای مبارکهبه گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی بافق؛ در دیدار بخشدار مرکزی با مدیر عامل مخابرات استان با موضوع حل مشکل تلفن ثابت روستاهای بخش مرکزی بافق مسائل و مشکلات این حوزه طرح و مورد بررسی قرار گرفت در این جلسه که رییس مخابرات شهرستان نیز بخشدار مرکزی را همراهی می کرد مقرر شد با مشارکت مخابرات استان،بخشداری و دهیاری مبارکه مشکل تلفن روستای مبارکه رفع شود و در مورد سایر موارد مطروحه نیز پیگیری لازم صورت پذیرد.

شایان ذکر است این موضوعات قبلا نیز در جلساتی با حضور مدیرکل ارتباطات استان، فرماندار و بخشدار مرکزی پیگیری شده بود.