نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

پیگیری موضوعات اقتصادی و فرصت های سرمایه گذاری شهرستان بافق

پیگیری موضوعات اقتصادی و فرصت های سرمایه گذاری شهرستان بافقبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ در دیدار "زاده رحمانی" فرماندار بافق با "نمازی" مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان موضوعات مربوط به حوزه های مختلف اقتصادی و فرصت های سرمایه گذاری شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


در ابتدای این نشست زاده رحمانی به ۱۷ اولویت سند توسعه شهرستان اشاره کرد و یادآور شد: در حال بالفعل کردن تک تک ظرفیت ها می باشیم ولی برای جذب سرمایه گذار و تسهیل روند واگذاری زمین و زیرساخت‌ها به آنها نیازمند مساعدت استان هستیم.

در ادامه نمازی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد نیز با ذکر شاخص‌های مختلف بافق اقتصاد این شهرستان را در حال خروج از تک بعدی بودن و نگاه به همه ظرفیت‌های آن اشاره کرد و در خصوص مساعدت و پیگیری همه‌جانبه اتاق سرمایه گذاری استان قول مساعد داد.