نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

چاه کشاورزی فتح الله پس از سال ها انتظار، برق دار مي شود

چاه کشاورزی فتح الله پس از سال ها انتظار، برق دار مي شودبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ فرماندار بافق به همراه مدیر جهاد کشاورزی و رییس اداره توزيع  برق شهرستان از چاه کشاورزی "فتح الله" بافق بازدید و از نزدیک با مسائل و مشکلات این چاه کشاورزی آشنا شد.

زاده رحمانی در این بازدید که به منظور بررسی مشکل عمده این چاه که سوخت مصرفی آن بود، جهت تغییر سوخت از گازوییل به برق قول مساعدت و مشاركت در تامين هزينه ها را داد.