نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بافق در مجله ISI

چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بافق در مجله ISI


چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بافق در مجله ISI
مقاله علمی محسن مزیدی شرف آبادی از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بافق در مجله ISI به چاپ رسید.
 

 

به گزارش آنا، این مقاله که با عنوان 

 

 

 

 

  Two-dimensional Modeling of a Salt-gradient Solar Pond with Wall Shading Effect and Thermo-physical Properties Dependent on Temperature and Concentration

می باشد در مجله   Journal of Thermal Science ) ) که از مجلات ISI  منتشر شده در پایگاه springer  می باشد در سال 2011 به چاپ رسیده است.
محسن مزیدی  در گفتگو با خبرنگار ما در مورد موضوع مقاله خود گفت: استخرهای خورشیدی، یکی از روشهای ساده استفاده از انرژی خورشیدی می باشد. در معمولی ترین نوع استخرهای خورشیدی، آب نمک در سه لایه با افزایش چگالی ذخیره می شود. درجه حرارت لایه زیرین بر اثر تابش نور خورشید بتدریج افزایش می یابد. از گرمای ذخیره شده در این لایه برای تولید الکتریسیته، گرمایش، فرآیندهای تبرید و تهیه آب شیرین استفاده می گردد.