نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بافق در مجله ISI

چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بافق در مجله ISIمقاله علمی عزت اسلامی زاده از اعضای هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بافق در مجله ISI به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی واحد بافق، این مقاله با عنوان:

Petrology of ultramafic rocks and Mg-rich carbonateminerals in southeast of Dehshir, Central Iran

در مجله Arabian Journal of Geosciences که از مجلات معتبر ISI  می باشد،به چاپ رسید.

عزت اسلامی زاده در گفتگو با خبرنگار ما گفت: این مقاله شامل مطالعات پترولوژی سنگهای اولترامافیک و کانیهای کربناته غنی از منیزیم در جنوب شرق گسل دهشیر واقع در ایران مرکزی است.محدوده مطالعاتی بخشی از کمربند ماگمائي اروميه‌ ـ بزمان است که در مجاورت گسل بزرگ دهشير ـ بافت (نائين ـ بافت)قرار دارد.کانه زایی منیزیت و هیدرومنیزیت در سنگ هاي اولترامافیک منطقه انجام شده است.