نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

چاپ و توزیع ویژه نامه های گردشگری شهرستان بافق بین مسافرین نوروزی

چاپ و توزیع ویژه نامه های گردشگری شهرستان بافق بین مسافرین نوروزیهمزمان با آغاز سال جدید وشروع سفرهای نوروزی، روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق با همکاری نشریات استانی و محلی اقدام به چاپ ویژه نامه های گردشگری شهرستان و توزیع آن بین مسافرین نوروزی نموده است.

در این اقدام که به منظور معرفی جاذبه های و پتانسیل های گردشگری به مسافرین انجام شد، ویژه نامه های چاپ شده در تیراژ بالا به پایگاه های راهنمای مسافر مرکز استان و شهرستان واگذار و در بین مسافرین توزیع شد.