نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

کارشناس امور بانوان بافق : یکی از اهداف کمیته بانوان فراهم آوردن بستر لازم برای آموزش زنان به منظور ارتقاء سطح بینش و آگاهی آنان در عرصه های مختلف می باشد

کارشناس امور بانوان بافق : یکی از اهداف کمیته بانوان فراهم آوردن بستر لازم برای آموزش زنان به منظور ارتقاء سطح بینش و آگاهی آنان در عرصه های مختلف می باشد


کارشناس امور بانوان بافق : یکی از اهداف کمیته بانوان فراهم آوردن بستر لازم برای آموزش زنان به منظور ارتقاء سطح بینش و آگاهی آنان در عرصه های مختلف می باشد

 

 

اولین نشست کانون فرهنگی اجتماعی بانوان بافق به منظور بحث و تبادل نظر در مورد برنامه های آتی این کانون در محل کانون بانوان با حضور اعضا تشکیل شد..ندافیان معاون فرماندار بافق در این نشست کانون بانوان را بازوی توانا و کمکی کمیته بانوان معرفی کرد و افزود :همه خواهران عضو کانون و نمایندگان امور بانوان در ادارات می توانند با همکاری یکدیگر در افزایش فعالیتهای این کانون موفق باشند . معاون فرماندار بافق  حضور به موقع در جلسات و همکاری تام با مدیر کانون شما را به مقصد که همانا شناسایی مسائل و مشکلات زنان  و خدمت به این قشر است نزدیکتر خواهد کرد . در ادامه این نشست کارشناس امور بانوان فرمانداری ضمن خیر مقدم ، اهداف کانون را فراهم آوردن زمینه مناسب برای مشارکت زنان در راستای بهره برداری کمی و کیفی از توانمندی های بالقوه آنان – فراهم آوردن بستر لازم برای آموزش زنان به منظور ارتقاء سطح بینش و آگاهی آنان در عرصه های مختلف و همچنین ارائه مشاوره های مختلف از قبیل حقوقی ، اجتماعی ، فرهنگی و خانوادگی زنان و دختران به منظور آشنایی بیشتر آنان با حقوق و تکالیف قانونی خویش و  شناسایی و معرفی توانمندی های آنان در جامعه و اهتمام به امر اطلاع رسانی در حوزه زنان عنوان کرد و افزود : کانون بانوان در سال 83 تاسیس و به ثبت رسیده و فعالیتهایی همچون برپایی نمایشگاه توانمندی های بانوان ، کلاسها و نشست های آموزشی در زمینه های مختلف داشته است.

 وی افزود این کانون باید در هر محله ای از شهرستان نماینده داشته باشد تا با همکاری و ارتباط بیشتر برنامه ها به اطلاع دیگرلن برسد .وی از اعضا برای اطلاع رسانی بیشتر دعوت به همکاری کرد .در ادامه هر کدام از اعضا نظرات خود را در مورد برنامه ها بیان کردند .

بدون شک سرمايه اصلي هرکشوري نيروي انساني آن است وطبعا در اين ميان قشرجوان درمرکزيت اين سرمايه قرارگرفته است و درصد قابل توجهي ازاين قشرجوان دختران مي باشند وازآنجا که نقش عظيم دختران درفرداهاي نه چندان دور و درابعادي چون مادر بودن  وهمسربودن ازاهميت  ويژه اي برخورداراست بدون ترديد اين نقش درتحکيم بنيان يک خانواده واستواري وپايداري مهمترين وکوچکترين نهاد اجتماعي مي تواند تاثيري عميق و مهم داشته باشد.   

 

لذا مي طلبد جامعه امروز با برنامه ريزي وحرکتي مناسب وحضوري فعال وموثردختران را درعرصه هاي فرهنگي، اجتماعي، توانمند سازند. روزدختر تاکيد و يادآوراين امرمهم است. ضمن گراميداشت تولد حضرت معصومه(س) آرزومندم مادران آينده خانه هاي ايراني ما ، يک بانوي تمام عيار باشند.انشاءالله