نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

کارگاه ایجاد وبلاگ در دانشگاه آزاد اسلامی بافق

کارگاه ایجاد وبلاگ در دانشگاه آزاد اسلامی بافق


کارگاه ایجاد وبلاگ در دانشگاه آزاد اسلامی بافق

 گزارش روابط عمومی دانشگاه ازاد اسلامی بافق در این رابطه گفت :به منظور آشنایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بافق با وسایل و ابزار ارتباطی نوین، کارگاه آموزشی با عنوان ایجاد وبلاگ به مدت چهار روز در این واحد برگزار گردید.

احمد عباسی  مدیر این دوره آموزشی در گفتگو با خبرنگار آنا، تعداد شرکت کنندگان در این کارگاه را 60 نفر عنوان نمود که در دو گروه در مرکز کامپیوتر دانشگاه، چگونگی ساخت و مدیریت یک وبلاگ را فرا گرفته اند.

دکتر عزت اسلامی زاده، استاد این کارگاه آموزشی نیز، این دوره را بسیار خوب و پربار ارزیابی نموده و بیان کرد کلیه شرکت کنندگان یک وبلاگ ایجاد کرده اند که بعضاً موضوعات بسیار جالب و بدیعی در آن به چشم می خورد.