نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

کارگاه پژوهشی مرکز تحقیقات ماهیان آب شور داخلی بافق افتتاح شد

کارگاه پژوهشی مرکز تحقیقات ماهیان آب شور داخلی بافق افتتاح شد


بافق در مسیر توسعه /1

این پروژه با اعتباری بالغ بر 75 میلیون تومان که 70 درصد آن از محل اعتبارات سازمان شیلات ایران توسط سازمان جهاد کشاورزی استان و بقیه آن توسط موسسه تحقیقات شیلات ایران هزینه شده است.

این کارگاه به منظور نگهداری، مولد سازی و تکثیر انواع ماهیان و تولید بچه ماهی در 300 مترمربع احداث شده است.

همچنین استخر دو منظوره آب‌نما شیلات بافق نیز با اعتباری افزون بر 10 میلیون تومان از محل اعتبارات شورای شهر و فرمانداری به منظور نگهداری و پرورش ماهی به بهره‌برداری رسید.