نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

کاشت 2500 اصله درخت زیتون در دانشگاه آزاد اسلامی بافق

کاشت 2500 اصله درخت زیتون در دانشگاه آزاد اسلامی بافقبه منظور  گسترش فضای سبز در دانشگاه آزاد اسلامی بافق، بیش از 2500 اصله درخت زیتون در این دانشگاه غرس شده است.

مهدی اشرفی _ معاون اداری و مالی واحد بافق _ با اعلام این خبر گفت: با تلاش پرسنل حوزه امور اداری و خدمات دانشگاه در سال جاری اقدام به کاشت بیش از 2500 اصله درخت زیتون در محوطه دانشگاه نموده ایم و امیدواریم با این کار بتوانیم در زمینه تامین فضای سبز مورد نیاز دانشجویان، گام مثبتی برداشته باشیم.

وی افزود: در آینده در نظر داریم با کاشت درختان کاج و سرو یک کمربند سبز در اطراف دانشگاه ایجاد کنیم.

معاون اداری و مالی واحد بافق با اشاره به نامناسب بودن خاک و دشواری های کاشت و داشت درخت در محوطه دانشگاه گفت: همه تلاش خود را بکار می بریم تا با اصلاح خاک و بهره گیری از آبیاری قطره ای، بتوانیم  فضای سبز دانشگاه را به حد مطلوب برسانیم.