نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

کاهش 30درصدی برداشت پسته در بافق

کاهش 30درصدی برداشت پسته در بافقحمید عسکری باقرآبادی تصریح کرد: گرمای بی سابقه و طولانی تابستان امسال باعث کاهش برداشت پسته در بافق شده است .

وی افزود: سطح زیر کشت پسته در شهرستان بافق بیش از 2800هکتار است که از این میزان 800هکتار نهال و مابقی بارور هستند.

مدیر جهاد کشاورزی بافق خاطر نشان کرد: متوسط عملکرد  از این سطح هزار و 200کیلوگرم در هکتار است .

عسکری گفت : بیش از 2هزار و دویست بهره بردار در این بخش در شهرستان بافق فعالیت می کنند.