نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

کتابخانه

کتابخانه


کتابخانه
                                                                               بسمه تعالی
                                                                                               کتاب و کتابخانه شناسنامه دانش و اندیشه تمدن ملتهاست
انجمن کتابخانه های عمومی بافق بر آن است تا ضمن بهره گیری از مشارکت خیرین محترم با اهداء 4000 متر مربع زمین ، با هدف ارتقاء سرانه مطالعه ، افزایش فضای کتابخانه اقدام به احداث یک واحد کتابخانه مرکزی نماید .
لذا از خیرین محترم فرهنگ پرور و هنر دوست برای مشارکت در این امر خیر و خداپسندانه استدعا دارد با معرفی و اهداء زمین مورد نیاز در هر نقطه از شهر به روابط عمومی فرمانداری بافق ما را در جذب اعتبار احداث آن یاری فرمائید .
 
 تلفن : 03524224546                                                                                        انجمن کتابخانه های عمومی بافق