نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

کسب مقام سومی شهرستان بافق در هفتمین دوره طرح تکریم ارباب رجوع

کسب مقام سومی شهرستان بافق در هفتمین دوره طرح تکریم ارباب رجوع


کسب مقام سومی شهرستان بافق در هفتمین دوره طرح تکریم ارباب رجوع

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق هفتمین دوره طرح تکریم ارباب رجوع از نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی استان درسال 88 توسط شرکت سامان آوران توسعه و با همکاریو نظارت دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری در سطح 11 شهرستان و در 47 دستگاه اجرایی استان یزد انجام شد.

گفتنی است حجم نمونه های این طرح شمال 7029 نمونه بوده که از این تعداد 5773 نفر مرد و 1246 نفر زن بوده است که این آمار بر اساس  شاخصهای طرح تکریم ارباب رجوع که عبارتند از: اطلاع رسانی ، اعتماد مراجعین ، نحوه رفتار با ارباب رجوع ، امکانات و تجهیزات فیزیکی ، میزان توسل به توصیه و سفارش ، پرداخت رشوه در دستگاههای اجرایی صورت گرفته است .

شایان ذکر است پس از بررسی عدد رضایت مندی شهرستان های استان ،عدد رضایت مندی شهرستان های استان بین 17/81 تا 07/75 در نوسان است که شهرستان بافق با عدد 81/77 بعد از طبس و ابرکوه مقام سوم استان را در بین 11 شهرستان کسب کرده است .