نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

کلاسهای آموزشی مدیریت وسازمان از دیدگاه قرآن ونهج البلاغه ویژه واحد های مقاومت بسیج دانش آموزی در شهرستان بافق آغاز شد

کلاسهای آموزشی مدیریت وسازمان از دیدگاه قرآن ونهج البلاغه ویژه واحد های مقاومت بسیج دانش آموزی در شهرستان بافق آغاز شد


کلاسهای آموزشی مدیریت وسازمان از دیدگاه قرآن ونهج البلاغه ویژه واحد های مقاومت بسیج دانش آموزی در شهرستان بافق آغاز شد

به گزارش خبر نگار صدا وسیما فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق گفت : در اجرای این طرح با همکاري مدیریت آموزش وپرورش شهرستان بافق 37 نفر از فرماندهان واحد های مقاومت  بسیج دانش آموزی به مدت دو هفته وبه میزان 32ساعت مجموعه ای از مباحث تخصصی و مهارتی در زمینه وظایف شغلی وسازمان ومباحث معرفتی و بصیرتی بسیج را فرامی گیرند

سرهنگ پاسدار بمانعلی باقیان آشنائی فرماندهان واحد های مقاومت بسیج دانش آموزی شهرستان بافق با رویکرد های جدید بسیج وارتقاء معرفت دینی وسیاسی آنان  را از مهمترین اهداف این طرح بیان کرد