نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

کلنگ پروژه تمام خیری سرای سالمندان بافق به زمین زده شد

کلنگ پروژه تمام خیری سرای سالمندان بافق به زمین زده شد


بافق در مسیر توسعه /13

برای ساخت پروژه تمام خیری سرای سالمندان مبلغ یک میلیارد تومان توسط یکی از خیران بافقی هزینه شده است.

این پروژه در ساختمانی به مساحت 9 هزار متر مربع در دو بخش مرکز روزانه و شبانه‌روزی سالمندان ساخته خواهد شد که برای تکمیل آن به 2 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.