نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

کلنگ پروژه راه روستایی رضائیه به زمین زده شد

کلنگ پروژه راه روستایی رضائیه به زمین زده شد


بافق در مسیر توسعه /14

پروژه راه روستایی رضائیه به طول شش کیلومتر و عرض شش متر احداث می‌شود که اعتبار پیش‌بینی شده برای این پروژه 650 میلیون تومان است و زیرسازی این مسیر توسط سنگ آهن انجام و آسفالت آن از محل تملک و دارایی فرمانداری تامین می‌شود.با بهره‌برداری از این جاده روستایی بیش از 50 خانوار از نعمت جاده دسترسی بهره‌مند می‌شوند..