نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

کمیته حفاظت از اراضی ملی، سدی در برابر زیاده خواهی متخلفين

کمیته حفاظت از اراضی ملی، سدی در برابر زیاده خواهی متخلفينبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ جلسه کمیته حفاظت از اراضی ملی و حقوق بیت المال بافق با حضور فرماندار، دادستان و برخی از مسئولان عضو این کمیته و مدعوین در فرمانداری برگزار شد.

فرماندار بافق دراین جلسه ضمن گرامیداشت سالروز شهادت دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه،از روند اجرای مصوبات کمیته حفاظت از اراضی ملی و دولتی شهرستان ابراز خرسندی کرد.

محمد زاده رحمانی با بیان اینکه کمیته حفاظت از اراضی ملی شهرستان سدی در برابر زیاده خواهی زمین خواران است، افزود: با اجرایی شدن مصوبات این کمیته زمین خواران و متخلفینی که قصد دارند به اموال بیت المال دست درازی کنند، این کمیته را سدی در مقابل خود می بینند.

در ادامه این جلسه، حاضرین به بیان گزارشی از اقدامات صورت گرفته حوزه كاري خود پرداختند.