نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

کنگره آیت ا... شیخ محمدتقی بافقی 28 مهرماه سال جاری برگزارمی گردد

کنگره آیت ا... شیخ محمدتقی بافقی 28 مهرماه سال جاری برگزارمی گردد


کنگره آیت ا... شیخ محمدتقی بافقی 28 مهرماه سال جاری برگزارمی گردد

روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان بافق اعلام نمود کنگره آیت ا... شیخ محمدتقی بافقی 28 مهرماه سال جاری درسالن همایشهای آهنشهر برگزارخواهدشد .دراین کنگره ازمیان مقالات ارسالی ،30 مقاله که دربرگیرنده ابعاد مختلف شخصیت آیت ا... بافقی بوده است ،برگزیده ودرطول مراسم ازآنها استفاده خواهدشد.