نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

کنگره بين المللي وحشي بافقي در يزد برگزار مي شود

کنگره بين المللي وحشي بافقي در يزد برگزار مي شود


کنگره بين المللي وحشي بافقي در يزد برگزار مي شود
به گزارش ايرنا محمود عاليشوندي در نشست شوراي عالي ستاد برگزاري اين کنگره گفت: در صورت موافقت وزارت ارشاد اسلامي در سالجاري اين کنگره را به صورت بين المللي برگزار مي شود.
وي اظهار داشت: اين کنگره بنا به تصويب شوراي فرهنگ عمومي شهرستان بافق اجرامي شود.
عاليشوندي در ادامه با اشاره به اينکه باانجام فعاليت هاي فرهنگي، آسيب هاي اجتماعي جامعه کاهش پيدا مي کند گفت: برگزاري بزرگداشت مفاخر و بزرگان استان يزد براي آشنايي نسل جوان از مهمترين برنامه هاي اين اداره کل در سال جاري است.
وي با اشاره به اينکه تاکنون کنگره اي بنام وحشي بافقي در استان برگزار نشده است افزود: اميدورايم امسال کنگره خوبي در راستاي پاسداشت اين شاعر بين المللي برگزار شود. در پايان اين نشست هريک از اعضاءنظرات و پيشنهادات خود را بيان کردند