نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

کودکان صاحب پورتال ملی شدند

کودکان صاحب پورتال ملی شدند


کودکان صاحب پورتال ملی شدند

بنا بر گزارش روابط عمومی مخابرات شهرستان بافق کودکان ایرانی برای اولین بار صاحب پورتالی شده اند که با استفاده از این درگاه امکان دسترسی به تمام سایت های فعال در حوزه محتوای کودک برایشان بوجود می آید . این پورتال با هدف ساماندهی تمام سایتهای مرتبط با کودکان راه اندازی شده و رو به تکمیل است . در مرحله اول لینگ تمام سازمانهایی که به نحوی در امور کودکان فعالیت می کنند مانند سازمان بهزیستی ، وزارت آموزش و پرورش ، موسسه های دولتی ، غیر دولتی و انجمن هادر این پورتال قرار گرفته و در مراحل بعدی پایگاه خبری کودکان و پژوهشگاه کودک راه اندازی می شود .

لازم بذکر است این پورتال نیاز های کودکان زیر 12 سال را برآورده می کند و هم اکنون دسترسی به 140 لینگ به آدرس www.child.ir    بوجود آمده است .