نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

کوچه دسترسی به مسجد قلعه احداث می شود

کوچه دسترسی به مسجد قلعه احداث می شود


با حضور سرپرست فرمانداری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق ، در جلسه ای که با حضور سرپرست فرمانداري، شهردار، مدير آموزش و پرورش، رئيس شوراي اسلامي شهرستان روز پنجشنبه مورخ 23/9/91 در محل دفتر فرماندار بافق تشكيل شد پیرامون احداث كوچه دسترسي به مسجد قلعه بحث و تبادل نظر شد.

در این نشست در خصوص احداث کوچه دسترسی به مسجد قلعه که از خیابان شیخ محمد تقی جنب هنرستان کار و دانش تلاش عبور کرده و به مسجد قلعه ختم می شود هر یک از حاضرین در جلسه نظرات و پیشنهاد خود را بیان کرده که نهایتا مقرر شد کوچه ای به عرض 6 متر از جنب هنرستان عبور و به مسجد قلعه ختم شود.