نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

گاز رسانی به بافق و بهاباد

گاز رسانی به بافق و بهاباد


گاز رسانی به بافق و بهاباد

با توجه به درخواست قبلی آقای فرهمند نماینده مردم بافق و بهاباد در مجلس شورای اسلامی از وزیر نفت و رئیس شرکت ملی گاز ایران ، جلسه ای در وزارت نفت تشکیل شد و پس از عنوان نمودن ضرورت گاز رسانی به بافق و بهاباد توسط آقای فرهمند و تاکید بر ضرورت تسریع در گاز رسانی با توجه به احداث کارخانه های فولاد ، گندله و... ونیاز مبرم این واحدهای صنعتی به گاز ، رئیس شرکت ملی گاز ایران گفت : اگر از مبلغ 140 میلیارد ريال تعهد مبلغ 40 تا 50 میلیارد ريال توسط وزارت صنایع پرداخت شود گازرسانی شروع می شود .

با توجه به این که خود وزارت صنایع لوله های گاز را تولید می کند به ازای 140 میلیارد ريال وعده داده شده لوله در اختیار شرکت گاز بگذارد تا ما خودمان اقدام نمائیم و یا اینکه 50 میلیارد ريال وام که قبلا درخواست گردیده در اختیار شرکت گاز یزد گذاشته تا این شرکت کار را آغاز نماید .

فرهنمد در ادامه گفت : از آنجا که مسئولین وزارت صنایع در این جلسه حضور نداشتند پیگیری های لازم را انجام خواهیم داد و امیواریم با همکاری این وزارتخانه ها و پیگیری مسئولین در اوایل سال آینده شهد شروع عملیات گاز رسانی باشیم.