نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

گرامیداشت سوم خرداد در دانشگاه آزاد اسلامی بافق

گرامیداشت سوم خرداد در دانشگاه آزاد اسلامی بافق


گرامیداشت سوم خرداد در دانشگاه آزاد اسلامی بافق
سخنرانی در مسجد ولی عصر دانشگاه آزاد اسلامی بافق برگزار گردید .در این مراسم آزاده سرافراز حاج حبیب حسن زاده در مورد دلاوریهای رزمندگان اسلام در زمان فتح خرمشهر ، سخنرانی نمود .همچنین به مناسبت روزفتح خرمشهر ، مسابقه شطرنج در محل سالن چند منظوره ورز شی این دانشگاه بر گزارگردید .
در این مسابقه که با حضور سی نفر از دانشجویان و به روش سو ئیسی بر گزارمی شد در پایان محسن شاکری و بهنام توکلی به مقام اول و دوم واحسان پیر هادی وافشین شیری  جیان به طور مشترک به مقام سوم دست یافتند.