نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

گردهمايي دبيران شاغل و بازنشسته مدرسه راهنمايي حضرت زينب (س) بافق برگزار شد.

گردهمايي دبيران شاغل و بازنشسته مدرسه راهنمايي حضرت زينب (س) بافق برگزار شد.


گردهمايي دبيران شاغل و بازنشسته مدرسه راهنمايي حضرت زينب (س) بافق برگزار شد.
وي افزود: پس از تفکيک آموزشگاه ابتدايي و راهنمايي ، نام اين مدرسه 8 اسفند بود که با پيروزي انقلاب به نام حضرت زينب (س) تغير نام يافت و بيشترين آمار دانش آموزان آن مربوط به سال تحصيلي 67-66 با 320 دانش آموز بوده و در حال حاضر90 دانش آموز دارد.
خانم رنجبر گفت: اکثر دانش آموزان سالهاي گذشته اين مدرسه ، امروز در کسوت استاد دانشگاه ، مصادر امور استان و شهرستان و پرچمدار فعاليتهاي فرهنگي ، مذهبي و يا در زمره پزشکان ميهن اسلامي به مردم کشورمان خدمت مي کنند.
وي اضافه کرد: اين همايش به منظور تجليل و حق شناسي از مقام و منزلت پيشکسوتان امر تعليم و تربيت آموزشگاه و تجديد خاطرات آنان برگزار شده است.