نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

یفغبفغ

یفغبفغ


یفغبفغ

مسجد جامع

موقعيت : خبايان مسجد جامع

شماره ثبت 1828

قدمت : قرن پنجم هجري

مسج جامع بناي قديمي و تاريخي شهرستان است كه ما بين حسينيه  ميانگاه و ميدان خان واقع شده است

مشهورترين و موسس آن شخصي به نام ملا محمد باقر مي باشد اين بنا در دو قسمت تابستانه و زمستانه طراحي شده است كه قسمت تابستاني آن شبستاني است با بادگيرهاي بزرگ به سبك مسجد جامع كبير يزد با پاياهاي  محكم . قبل از ورود به صحن اصلي مسجد حياطي مشجر قراردارد كه معروف به مدرسه  علميه مي باشد وداراي درختاني ا زخرما در وسط و حجره هاي و كلاس ها و كتابخانه در پيرامون آن مي باشد

درابتداي درب ورودي هستي بزرگي مي باشد كه در كنار سقاخانه اي قرار داشت كه رهگذارن و نمازگزاران  ازآن استفاده نمودند از جمله آثار درخور توجه مسجد كه قابل ذكر است مي توان به نمونه هاي زير اشاره كرد

1_ سنگ مرمر به اندازه 50*80 سانتي متر با متبيه خط نسخ كه در مرحاب شبستان نصب شده است

2 سنگ وقف ديگر نصب شده د رمحراب زير بادگير و متصل به شيستان

سنگ وقف به اندازه 30* 34 سانتي متر نصب شده در بدنه هشتي مدرسه به خط نسخ برآن نوشته شده است