برخیز که فجر انقلاب است امروز /
بیگانه صفت خانه خراب است امروز،
هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد/
از لطف خدا نقش بر آب است امروز.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق.


photo_۲۰۱۸-۰۲-۱۱_۰۸-۵۶-۰۳.jpg
بله