نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

۴۰ میلیاردریال ارزش افزوده به شهرداری و دهیاری های بافق پرداخت شد.

۴۰ میلیاردریال ارزش افزوده به شهرداری و دهیاری های بافق پرداخت شد.


رئیس امورمالیاتی بافق

رئیس امورمالیاتی بافق ازپرداخت ۴۰ میلیارد ریالی ارزش افزوده در ۶ ماهه نخست امسال به شهرداری و دهیاری های شهرستان خبر داد.

کاظم شهیدزاده ادامه داد: از این ۴۰ میلیارد ریال نزدیک به ۳۰ میلیارد ریال به شهرداری بافق و بیش از ۱۰ میلیارد ریال به دهداریهای شهرستان پرداخت شد.

وی اضافه کرد: این رقم در مجموع نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۷ درصد رشد داشته است.

شهیدزاده یادآورشد: مالیات ارزش افزوده از ۵ درصد فروش؛ معادن، کارخانجات، شرکت ها و برخی مشاغل دریافت می گردد و از این مقدار میزان ۲/۹ درصد مالیات و ۲/۱ درصد به شهرداری و دهداری های شهرستان اختصاص دارد.

رئیس امورمالیاتی بافق تصریح کرد: ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده هر ۳ ماه یکبار از سوی متصدیان کسب و کار و مشاغل ذی ربط ضروری است.