نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

100سال آوازه شعرهای شورانگیز و شیرین وحشی بافقی در سراسر ممالک فارسی زبان طنین انداز بوده است

100سال آوازه شعرهای شورانگیز و شیرین وحشی بافقی در سراسر ممالک فارسی زبان طنین انداز بوده است


محمدی شاعر معاصر یزدی:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق محمدی شاعر معاصر یزدی و مدیر موسسه فرهنگی عطیه آسمانی د رحاشیه دومین نشست شورای سیاستگزاری کنگره وحشی بافقی با اشاره به ویژگی های اشعار نغز و زیبای وحشی بافقی گفت : وحشی بافقی یکی از مفاخر ادب فارسی است شعرهایی آتشناک و سوزناک و پر از عشق و شو رعرفان دارد.

وی وحشی بافقی را مبتکر مکتب شعری وقوع عنوان کرد و افزود: لطافت شعر وحشی بافقی همچون حافظ و مولانا ست و این لطافت به گونه ای است که ایران و ایرانی را در همه دنیا مطرح می کند.

وی همگان و به خصوص جوانان را به مطالعه اشعار این شاعر بلند آوازه و نام آشنای ادب پارسی دعوت کرد.عبداللهی