نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

13 آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز گرامی باد

13 آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز گرامی باد 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است، این روز، روز میعاد دانش آموزان تاریخ ایران اسلامی با شهیدان دانش آموز از آغاز نهضت امام خمینی(ه) تا شهیدان دفاع مقدس و نیز همه دانش اموزانی که در سراسر جهان در راه مبارزه برای آرمانخواهی جان در راه عدالت نثار می کنند تا ریشه ظلم بر چیده شود.

میعادی که بند بند آن جهد و جهاد و اجتهاد در عرصه های عزت و آزادگی است.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق.