نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

15 لیتر آب برای شهرک صنعتی بافق اختصاص یافت.

15 لیتر آب برای شهرک صنعتی بافق اختصاص یافت.


بررسي مشكلات تامين آب شهرك صنعتي بافق

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق ، به منظور بررسي مشكلات تامين آب شهرك صنعتي بافق جلسه ای با حضور مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان ، سرپرست فرمانداری و سایر اعضا در محل فرمانداري بافق تشكيل شد .

"سید مسعود عظیمی" مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزددر این نشست گفت: پس از واگذاری نواحی صنعتی استان به شرکت شهرکهای صنعتی،کمبود امکانات و زیر ساخت های لازم که بعضاً به تولید واحدهای صنعتی نیز ضربه وارد می کرد، مشهود بود و از آنجا که تأمین و توسعه امکانات زیر بنایی از جمله تامین آب نواحی صنعتی یکی از رسالت ها و مأموریت های شرکت شهرکهای صنعتی است، بر آن شدیم با فراهم ساختن زیر ساخت های صنعتی در این منطقه محروم و کمتر توسعه یافته، گام موثری در رسیدن به اهداف دولت عدالت محور برداریم.

در این نشست پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد شبكه انتقال آب و شبكه داخلي شهرك صنعتي بافق واقع در كيلومتر 15 همچنين منبع زمينی بعد از بررسي و تائيد آبفاي  بافق با اخذ مجوزهاي لازم حق بهره برداري تحويل آبفا قرارگيرد.

در ادامه با توجه به توسعه و استقرار واحدهاي صنعتي مقررشد آبفاي شهرستان بافق به ميزان ده تا پانزده ليتر آب براي اين شهرك تامين نموده و شركت شهركها جهت استقرار واحدهاي توليدي اقدام لازم را بعمل آورد.