نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

18طرح مخابراتی به بهره برداری رسید

18طرح مخابراتی به بهره برداری رسید


بافق در مسیر توسعه /8

این طرح‌ها شامل مرکز تلفن شهید فتوحی، اجرای فیبر نوری و شبکه کابل و اینترنت و اینترانت با اعتباری بالغ بر 3 هزار میلیارد ریال از محل شرکت مخابرات و طرح افزایش ظرفیت سیستم تلفن همراه BTS روستاهای سبزدشت و بخش مرکزی و مسیر بافق سبزدشت با اعتباری بیش از 4 هزار میلیارد ریال و پروژه تاسیس تلفن همراه BTS ریلی منطقه سه‌چاهون، بیشه‌در و رضائیه است که با اعتباری بالغ بر 5 هزار میلیارد ریال مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

برای انجام این پروژه‌ها در مجموع بیش از 12 هزار میلیارد ریال هزینه شده است.