نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

26 روستای بخش مرکزی بافق دارای شورای اسلامی می شوند

26 روستای بخش مرکزی بافق دارای شورای اسلامی می شوند


رئیس هیات اجرایی بخش مرکزی بافق:

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات بافق ، بخشدار مرکزی بافق، با بیان این مطلب که دوره قبل ۱۴ رورستای بخش مرکزی بافق دارای شورای اسلامی روستا بوده اند، عنوان داشت:  طبق قانون روستاهای بالای ۲۰ خانوار یا صد نفر جمعیت می توانند شورای اسلامی روستا داشته باشند.

سیدابراهیم حسینی ادامه داد: در سرشماری جمعیت سال ۹۰ تعداد 12 روستای جدید آمار بالای ۲۰ خانوار داشته اند که در این دوره می توانند شورای روستا داشته باشند.

رئیس هیات اجرایی بخش مرکزی بافق افزود: روستاهای؛ حاجی آباد، رضائیه، صدرآباد، فاضلیه و صادق آباد از دهستان مبارکه و روستاهای؛ دارستان، همسک، گزستان، سیدآباد و هریسک علیا زیر مجموعه دهستان کوشک و از دهستان سبزدشت نیز روستاهای؛ تاشکوئیه، حسین آباد و حکیم آباد دارای شورای روستا می شوند.

بخش مرکزی بافق از سه دهستان؛ کوشک، مبارکه و سبزدشت تشکیل و بیش از ۷ هزار نفر جمعیت دارد.