نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

3 هزار بچه ماهی خاویار دراستخرهای آبی بافق رها سازی شد.

3 هزار بچه ماهی خاویار دراستخرهای آبی بافق رها سازی شد.


کارشناس شیلات بافق خبر داد:

 آذر مرادی پور کارشناس شیلاب جهاد کشاورزی بافق با اشاره به اینکه برای نخستین بار در سال 87 رهاسازی ماهیان خاویاری در بافق آغاز شده گفت: این ماهیان از گونه فیل ماهی بوده است که با وزن 250گرم رهاسازی شده و د رحال حاضر وزن متوسط آنها به 25 کیلوگرم رسیده است .

سایت پرورش ماهی شهرستان بافق در فاصله 10 کیلومتری این شهرستان قرار گرفته است که دارای چهار واحد مزرعه فعال پرورش ماهی و هر کدام شامل 10 استخر با ظرفیتی بیش از پنج هزار متر مربع انواع گونه های ماهی سردابی و گرمابی را پرورش می دهد

خبرنگار : عبداللهی