نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

4 باب کانون فرهنگی هنری مساجد درروستاهای شهرستان بافق وبهاباد مجوز تاسیس دریافت نمودند

4 باب کانون فرهنگی هنری مساجد درروستاهای شهرستان بافق وبهاباد مجوز تاسیس دریافت نمودند


4 باب کانون فرهنگی هنری مساجد درروستاهای شهرستان بافق وبهاباد مجوز تاسیس دریافت نمودند

درراستای توسعه وگسترش فعالیتهای فرهنگی وهنری وجذب نوجوانان وجوانان درفعالیتهای فرهنگی ومذهبی درمساجد شهرستان بافق وتوابع 4 باب کانون فرهنگی وهنری به نامهای موعود / انصار الائمه / باقرالعلوم و صاحب الزمان مجوز فعالیت خود را ازدبیرخانه کانون فرهنگی مساجد استان دریافت نمودند به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسلامی بافق درحال حاضر 11 باب کانون فرهنگی وهنری و2 باب کتابخانه مساجد راه اندازی و مشغول به فعالیت درزمینه های مختلف فرهنگی می باشند.

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسلامی بافق مبلغ یک میلیون ریال کتاب به 7 باب کانونهای فرهنگی هنری مساجد شهرستان بافق اهداء گردید.

گفتنی است یکدوره تفسیرقرآن مجید نیزبه هرکدام ازائمه جماعت مساجد مذکور اهداء گردیده است.