نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

4 نفر سهمیه شهرستان بافق در حوزه جهاد کشاورزی

4 نفر سهمیه شهرستان بافق در حوزه جهاد کشاورزی


آگهي بكارگيري نيروي استخدامی

اداره تعاون روستایی بافق در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی خود اقدام به پذیرش و استخدام تعداد 4 نفر با مدرک دانشگاهی با عناوین شغلی ذیل ( کارشناس امور مالی ، کارشناس امور بازرگانی ، کارشناس امور حقوقی و کارشناس امور تشکلهای تولیدی و کشاورزی) نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با اداره تعاون روستایی بافق تماس حاصل فرمائید.