نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

40 نفر از مدیران و اعضای تعاونیهای یزد از سه تعاونی شهرستان بافق بازدید نمودند

40 نفر از مدیران و اعضای تعاونیهای یزد از سه تعاونی شهرستان بافق بازدید نمودند


40 نفر از مدیران و اعضای تعاونیهای یزد از سه تعاونی شهرستان بافق بازدید نمودند

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون بافق ، اعضاء و مدیران اتحادیه و تعاونیهای بانوان شهر یزد در سفری یکروزه به شهرستان بافق از سه شرکت تعاونی بازدید نمودند در جریان این بازدید نوری مسئول اداره تعاون شهرستان ضمن بیان گزارشی از فعالیتهای سال گذشته بخش تعاون شهرستان گفت گرایش غالب تعاونیهای تحت پوشش انجام خدمات جوار معدنی ، ریلی و عمرانی است ولی در سالهای اخیر طرحهای مناسبی نیز در زمینه صنعت و کشاورزی شروع گردیده که زمینه اشتغال تعدادی از متقاضیان جویای کار بویژه بانوان را فراهم نموده است ، شرکت تعاونی های تولید پوشاک مبتکر ، گلچین دانه بافق و آرامش سیر کویر از جمله شرکت تعاونی بودند که مورد بازدید قرار گرفت .