نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

50 كيلومتر از خط راه آهن بافق بندرعباس درحال بازسازي است

50 كيلومتر از خط راه آهن بافق بندرعباس درحال بازسازي است


50 كيلومتر از خط راه آهن بافق بندرعباس درحال بازسازي است

مديركل راه آهن هرمزگان گفت: بازسازي 50 كيلومتر از خط آهن محور بافق – بندر عباس در حال پيگيري و انجام است

به نقل از روابط عمومي اداره كل راه آهن هرمزگان رضا شاكري افزود: عمليات بازسازي خطوط راه آهن در محور ارتباطي بافق به بندر عباس با عتباري بالغ بر 18 ميليارد ريال توسط بخش خصوصي  درحال انجام است

وي افزود: اين عمليات به مدت چهارماه و نيم بطور متوسط روزانه 500 نفر پيشرفت فيزيكي داشته است شاكري ادامه داد اين طرح به منظور افزايش ايمني خطوط آهن و بالابردن سرعت سير قطار به اجرا در آمده است

وي همچنين  گفت : تعويض ريل هاي فرسوده استفاده از تراورس هاي بتوني به جاي تراورس هاي چوبي با قابليت ايمني و سرعت بيشتر جوشکاري و ريل و تراز نمودن خطوط آهن جز فعاليت هاي پيش روي اين اداره كل در آينده است