نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

7مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی گرامی باد

7مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی گرامی بادآتش نشانان با حماسه آفرینی های خود در نبرد با شعله های خانمان سوز، جوانه های امید را از بستر خاکسترها می رویانند.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق.