نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

8000 شماره تلفن در حافظه کارمند مخابرات بافق

8000 شماره تلفن در حافظه کارمند مخابرات بافق


8000 شماره تلفن در حافظه کارمند مخابرات بافق

روابط عمومی مخابرات شهرستان بافق با اعلام این خبر افزود : آقای محمد پور نوروزی بیش از 8000 شماره تلفن ثابت شهر بافق را در حافظه خود ثبت کرده است .او میگوید با مطالعه دفترچه راهنمای تلفن بافق تقریبا شماره تلفن تمام ادارات ، سازمانها و اکثر شماره مغازه ها و منازل شهر بافق را حفظ کرده است.وی با 25 سال سابقه کار از نیروی های انتظاماتی مخابرات بافق است و وقت شناسی و خوشرویی از خصیصه های بارز اوست . در شهر بافق در حال حاضر در شهر بافق حدود 14000 تلفن ثابت دایر است .