نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

9 دي ماه روز بصيرت و ميثاق امت با ولايت و 12 دی ماه سالروز ورود پر خير و بركت مقام معظم رهبري به استان يزد گرامي باد. روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق.

9 دي ماه روز بصيرت و ميثاق امت با ولايت و 12 دی ماه سالروز ورود پر خير و بركت مقام معظم رهبري به استان يزد گرامي باد. روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق.