نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

ilhd

ilhd


ilhd

حوزه علمیه الزهراء(س) بافق برگزار می کند :

همایش انتظار

با حضور : سركار خانم دکترعلاسوند؛

عضو هيأت علمی مركز مطالعات زنان؛ استاد جامعةالزهرا قم

زمان : شنبه 17 تیرماه ساعت 10صبح

مکان : سالن همایش آهنشهر

شرکت برای عموم آزاد است