نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

yy

yy


yy

    سوگند به هر چهارده آيه نور                                                    سوگند به زخم‌هاي سرشار غرور

آخر شب سرد ما سحر مي‌گردد                                               مهدي به ميان شيعه برمي‌گردد