خانه فرهنگ شماره 1

     این خانه تاریخی، یکی از خانه های ثبتی شهرستان بافق می باشد گه متعلق به خانواده ابوالحسن اعتمادی بوده است و در سال 1397 به عنوان یک مکان فرهنگی خریداری گردید و پس از مرمت به عنوان خانه فرهنگ که محلی برای حضور و گرد هم‌آیی هنرمندان شهرستان می باشد کورد بهرهبرداری قرار گرفته است. این خانه با معماری اصیل شهر بافق بنا گردیده است که به صورت حیاط مرکزی بوده و دارای 8 اتاق، تالار، هشتی و زیرزمین می باشد.