دنگ خانه باقرآباد

     دنگ‌خانه باقرآباد واقع در روستايي به‌همين نام در 10 كيلومتري شهرستان بافق در رديف بناهاي ثبتي سال 1384 است. اين دنگ‌خانه كه به دوره قاجار متعلق است، در گذشته محل فرآوري غلات بوده و وجه تسميه آن از نام روستايي كه در آن قرار دارد، متاثر است. اين بنا كه شامل يك اتاقك با پلان چهار ضلعي و پوشش سقف فيلپوش است، به‌گونه‌اي است كه در انتهاي اتاقك، تيرك چوبي در بين دو سكو نصب شده كه حول محور نصب‌شده تا 180 درجه متحرك است. قسمت فوقاني تيرك با نصب يك استوانه فلزي و يك قطعه سنگ دايره‌يي در پشت آن به‌صورت سر چكش ساخته شده است. در روبه‌روي سكو و در مسير حركت سر تيرك آخوره‌اي تعبيه شده كه غلات را در آن مي ريختند تا با برخورد نوك فلزي تيرك كه توسط افراد به اين نقطه هدايت مي شده، پوست آن جدا شود. اين بنا كه از خشت خام با ملاط ساخته شده، فاقد تزيين است و مهم‌ترين ويژگي آن وجود آخرين بازمانده تاسيسات فرآوري غلات به‌سبك سنتي در بنا به‌شمار مي رود. ​​​​​​​