بخشدار مركزي بافق:

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي بافق؛ بخشدار مركزي بافق پس از سفر مدير عامل آب و فاضلاب روستايي استان يزد به بافق از اختصاص اعتباري بالغ بر 4 ميليارد ريال براي خط انتقال آب شرب براي 2 روستاي صدرآباد و فاضليه خبر داد و گفت: اين خط انتقال به طول 7600 متر مي باشد و از مجتمع آب رساني مباركه آغاز مي شود.

محمدرضا فتاحي بافقي همچنين به حفر يك حلقه چاه در روستاي حسن آباد اشاره كرد و گفت: با توافق آب و فاضلاب روستايي استان و شهرستان براي تامين آب شرب روستاي حسن آباد و محدوده آن يك حلقه چاه با اعتبار 2ميليارد ريال احداث خواهد شد و لوله گذاري و خط انتقال با مشاركت اهالي روستا انجام مي شود.