فرماندار بافق بیان کرد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بافق با دستور کار بهسازی ساختمان کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی و هنری بافق در محل این کتابخانه برگزار شد.

فرماندار بافق در این جلسه بر ضرورت ایجاد بستر و زیرساخت لازم در افزایش انگیزه کتابخوانی در بین قشرهای مختلف به ویژه جوانان و نوجوانان تاکید کرد و اظهار داشت: با گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی و کاهش میزان مطالعه در بین کلیه افراد جامعه می طلبد زیرساخت لازم در امر مطالعه کتاب بیش از پیش فراهم شود تا سرانه مطالعه کتاب در بین قشرهای مختلف بالا رود.

محمد زاده رحمانی افزود: متاسفانه امروزه شبکه های اجتماعی باعث کاهش سرانه مطالعه کتاب شده است که این مورد مضرات جبران ناپذیری در ذهن و حافظه افراد بر جای می گذارد.

وی در ادامه گفت: یکی از راه های افزایش سرانه مطالعه کتاب استفاده از زمان های فراغت شهروندان در اماکن عمومی همانند آریشگاه ها، نانوایی ها و ... می باشد که می توان با ایجاد ایستگاه های مطالعه در این اماکن گامی موثر در این زمینه برداشت.

حاضرین در ادامه این جلسه پیرامون بهسازی محیط کتابخانه های عمومی شهرستان بحث و تصمیم گیری نمودند که فرماندار جهت بهسازی و مرمت کتابخانه مجتمع فرهنگی هنری بافق مبلغ 200 میلیون ریال قول مساعدت داد.